#3784

Karien
Lid

N.B:

Bovenstaande geldt voor een sok met 72 steken.

Voor een sok met 64 steken geldt:

Right side row: k32, ssk, k1, turn work.

Wrong side row: sl 1wyif, p5 , p2tog, p1, turn work.

All odd numbered rows: Sl1wyib, k to 1 st bef gap, ssk, k1, turn work.

All even numbered rows: Sl1wyif, p to 1 st bef gap, p2tog, p1, turn work.